Агуулах тавиурын систем

  • Хүнд даацын агуулахын тавиур

    Хүнд даацын агуулахын тавиур

    Тавиурын тавиурыг тавиураар савласан, түүж авсан эсвэл сэрээтэй ачаатай зүйлсийг хадгалахад ихэвчлэн ашигладаг.Тавиур тавиур нь хадгалах нягтрал багатай боловч түүж авах үр ашиг өндөр, зардал багатай